Elnökségi bemutatkozás

Az Elnökség (2017. január 01.) portfóliója

Körömi János
elnök, addiktológiai konzultáns

(telefonszám: 30/938-3590)

Tanulmány
Végzettségeim: személyügyi szervező, szociális menedzser, addiktológiai konzultáns, szupervizor.
Jelenlegi munka az egyesületnél
Az Egyesület új elnökeként az Egyesület képviselete, stratégiai irányvonalak meghatározása az elnökségi tagok bevonásával. Intézményvezetőként a szakmai pályázatok, normatív támogatások felügyelete
Egyéb szakmai munka
NCSSZI-NDI Dél-Kelet Alföldi KEF tanácsadóként a területen dolgozó KEF-ek, segítése, fejlesztése. Szupervizorként számos intézmény, segítő szervezet szupervíziója, szervezetfejlesztése. Oktatás különböző iskolákban, tanfolyamokon. Oktatott témakörök: addiktológia, esetmegbeszélés, szupervízió, segítők mentálhigiénéje, kríziskommunikáció.
Egyéb szakmai szervezeti tagság
Mentálhigiénés Egyesületi tag (1 év), Békés Város Reform Egyesület (1 év), Békés Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (K.E.F.) (1 év), Békéscsaba Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (6 év), Egyensúly Egyesület felügyelő bizottsági tag (3 év), Mi-Értünk Egyesület felügyelő bizottsági tag (10 év), Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány tag (25 év)
Mentálhigiénés Egyesületnél betöltött tisztség, végzett feladat
Elnökként a szervezet irányítása, képviselete. Intézményvezetőként a pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás irányítása a koordinátorok bevonásával. Erősségem a szakmai képesség és jártasság az addiktológia területén, kapcsolatrendszer működtetés. Következetesen képviselem a humanista hozzáállást és gondolkodás módot.

Nóránt Zsuzsanna
elnökségi tag, intézmény vezető

 

Bodáné Pető Erzsébet elnökségi tag, szakfeladatot ellátó munkatársBodáné Pető Erzsébet
elnökségi tag, szakfeladatot ellátó munkatárs

Tanulmány
Végzettségeim: mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, társadalombiztatás és bérügyi szakelőadó végzettséggel rendelkezem.
Jelenlegi munka az egyesületnél
Jelenleg az egyesületnél gazdasági vezető vagyok. Hazai és EU. Pályázatok elszámolását, a forrásszerzés pénzügyi tervezését és felhasználásának irányításátvégzem.
Egyéb szakmai munka
Főállásban Murony község önkormányzatánál vagyok adóügyi főmunkatárs.
Egyéb szakmai szervezeti tagság
A Békési Múzeumbarátok Körének, valamint a Békési Reform Egyesületnek vagyok a titkára.
Kívül állóként segítem a Nefelejcs Egyesület, Békés pályázatainak elszámolását.