Elnökségi bemutatkozás

Az Elnökség (2017. január 01.) portfóliója

Körömi János
elnök, addiktológiai konzultáns

(telefonszám: 30/938-3590)

Tanulmány
Végzettségeim: személyügyi szervező, szociális menedzser, addiktológiai konzultáns, szupervizor.
Jelenlegi munka az egyesületnél
Az Egyesület új elnökeként az Egyesület képviselete, stratégiai irányvonalak meghatározása az elnökségi tagok bevonásával. Intézményvezetőként a szakmai pályázatok, normatív támogatások felügyelete
Egyéb szakmai munka
NCSSZI-NDI Dél-Kelet Alföldi KEF tanácsadóként a területen dolgozó KEF-ek, segítése, fejlesztése. Szupervizorként számos intézmény, segítő szervezet szupervíziója, szervezetfejlesztése. Oktatás különböző iskolákban, tanfolyamokon. Oktatott témakörök: addiktológia, esetmegbeszélés, szupervízió, segítők mentálhigiénéje, kríziskommunikáció.
Egyéb szakmai szervezeti tagság
Mentálhigiénés Egyesületi tag (1 év), Békés Város Reform Egyesület (1 év), Békés Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (K.E.F.) (1 év), Békéscsaba Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (6 év), Egyensúly Egyesület felügyelő bizottsági tag (3 év), Mi-Értünk Egyesület felügyelő bizottsági tag (10 év), Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány tag (25 év)
Mentálhigiénés Egyesületnél betöltött tisztség, végzett feladat
Elnökként a szervezet irányítása, képviselete. Intézményvezetőként a pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás irányítása a koordinátorok bevonásával. Erősségem a szakmai képesség és jártasság az addiktológia területén, kapcsolatrendszer működtetés. Következetesen képviselem a humanista hozzáállást és gondolkodás módot.

Takács Timea elnökségi tagTakács Timea
elnökségi tag, 

(telefonszám: 30/637-0699)

Tanulmány
2007. Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar végzettség: Kertészmérnök
2011- TKKI Békéscsaba, végzettség: Szociális, gyermek – és ifjúságvédelmi ügyintéző
Az Egyesületnél 2014.02.14-e óta dolgozom, mint ügyvezető, 2014.05. 29-én kaptam meg az elnökségi tagságot.
Feladatom az Egyesület működtetésének operatív irányítása, pályázati rendszerének koordinálása. Az Elnökséggel, a vezetőséggel együttműködve a stratégia kialakítása, megvalósítása. A gazdálkodásunkban lévő bioföldön a felelős és szakszerű növénytermesztés, a mezőgazdasági foglalkoztatás működtetése. Az egyesület képviselete, kapcsolati tőkéjének megőrzése, gyarapítása. Fontosnak tartom az Egyesület stabilitásának fenntartását  és az eddig elért eredményekhez hű további működését.
Egyéb szakmai munka
Alapító tagként vagyunk jelen a Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezetnél , mely azzal a céllal alakult, hogy a város mezőgazdasági , népi hagyományokban gazdag jellegéhez igazodva az itt élőknek – elsősorban a hátrányos helyzetben lévőknek- munkalehetőséget biztosítson. Megerősítse az önellátás, önfenntartás képességét mind az egyén mind a város tekintetében.
Két éves szakmai tapasztalatom – melyet a gyulai START mezőgazdasági programban résztvevő oktatóként szereztem meg- segít a Szövetkezet célkitűzéseinek kialakításában és annak eredményes megvalósításában.
Nagy eredményként könyvelhetjük el az egyesület fenntartásában lévő termőföld BIO minősítését és a rajta megtermelt zöldségnövények biotermék minősítését, a Biokontroll Hungária Zrt védjegyének használatát.
Ehhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Minisztérium és a Biokontroll Hungaria Ztr partnereként a kapcsolódási pontok megkeresése és saját részvételünk biztosítása fontos célkitűzés számomra.
Egyéb szakmai, szervezeti tagság: KCKT (Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület) drogprevenciós munkacsoport tagja.
Egyesületi elnökségi tagként jelen pillanatban a tagsági élet felpezsdítését, az eszmecserék gyakoriságát tartom feladatnak. Szeretnék minden tudást és tapasztalatot megszerezni – ami az Egyesületet és Önmagamat előrébb viszi.
„Soha ne ígérj többet, mint amennyit képes vagy teljesíteni, de mindig nyújts többet annál, amennyit megígérsz.” – Lou Holtz

Bodáné Pető Erzsébet elnökségi tag, szakfeladatot ellátó munkatársBodáné Pető Erzsébet
elnökségi tag, szakfeladatot ellátó munkatárs

Tanulmány
Végzettségeim: mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, társadalombiztatás és bérügyi szakelőadó végzettséggel rendelkezem.
Jelenlegi munka az egyesületnél
Jelenleg az egyesületnél gazdasági vezető vagyok. Hazai és EU. Pályázatok elszámolását, a forrásszerzés pénzügyi tervezését és felhasználásának irányításátvégzem.
Egyéb szakmai munka
Főállásban Murony község önkormányzatánál vagyok adóügyi főmunkatárs.
Egyéb szakmai szervezeti tagság
A Békési Múzeumbarátok Körének, valamint a Békési Reform Egyesületnek vagyok a titkára.
Kívül állóként segítem a Nefelejcs Egyesület, Békés pályázatainak elszámolását.