Élelmiszerlavina

A Mentálhigiénés Egyesület békési Sebők kertjében, bioföldjén, melyet a Biokontroll Hungária Zrt. tanusítványa igazol, májusban megkezdődött a program keretében a magok elvetése (burgonya, zöldborsó, vöröshagyma, csemege kukorica). A termesztett zöldségfélék biotermék minősítésre jogosultak, megkaptuk a védjegy használatának jogát. A munkálatokat az egyesület dolgozóival, önkénteseivel (16 fő) kezdtük el, melyhez csatlakoztak a klienseink, akik pszichiátriai és szenvedély betegek. Programjaink – terápiás céllal – szorosan kapcsolódnak a földműveléshez, zöldségtermesztéshez.

140808-03

Kézi rotálás a burgonya vetését megelőzően

140808-05

A tanulóink az elméleti ismereteket alkalmazva vetés előkészítés munkafolyamatban

Fontos szempont, hogy a résztvevőket ösztönözzük és felkészítsük az öngondoskodó életvitelre, a biokertészkedés megismerésére és elsajátítására, a zöld környezet kialakítására. Ezáltal növekszik egyéni felelősségtudatuk saját életük iránt, önellátási képességük erősödésére. Környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével alakítják és formálják át saját környezetüket. Célja, hogy kialakuljon az érdeklődés a kitartó kertgondozásra, mely sikerélményt és a hasznosság érzését nyújtja, melynek hosszú távú önellátási és hasznos szabadidő eltöltésével kapcsolatos előnyei is vannak.

140808-10

Sorkijelölés, barázdahúzás, vetés előkészítés klienseinkkel

140808-04

Burgonya vetése klienseinkkel

A sikerek hatására klienseink önbizalma nő és ösztönzőleg hat az új dolgok kipróbálására. A kertészkedés egyfajta hobbi kialakítását is adja, ami lehet egy közösséghez való tartozás táptalaja is. Ismerkedhetnek hobbi kertészekkel, közös téma megerősítheti és elősegítheti a társas kapcsolataikat. Megszűnik a kirekesztettség érzése. A biotermesztés és bio-növényvédelem egy környezet tudatosabb szemléletmódot idéz elő. Szinte minden résztvevő egyetértett a gazdálkodás, a földdel való munka jótékony hatásában. Többen on-line módon kértek tanácsot az előadótól, aki szívesen választolt kérdéseikre. Létrehozunk egy e-mail címet biomenta néven, ahová a későbbiekben felmerülő kérdéseiket megírhatják, ebben segítenek egyesületünk munkatársai.

140808-08

140808-20

140808-19

A szenvedélybetegek és kiemelten a drogproblémákkal küzdők felépülésének támogatása és bevonása a rehabilitációs és re-szocializációs programokba. Programjaink a szerhasználatban érintett személyeket érik el, melyek segítségével képessé válnak az adott társadalmi és természeti környezetben egy magasabb szintű életminőség kialakítására, életmód változtatásra, melyben a család közreműködése is segít. A megvalósulás egy olyan gazdaságilag hátrányos környezetben van, ahol nagyon sokan kiszorulnak a munkaerőpiacról. A szerhasználók sok esetben nem felelnek meg a munkahelyi elvárásoknak, ha egyáltalán munkához jutnak. Alapvetően a mezőgazdasági adottságokkal bíró tájegység sok esetben nyújt munkalehetőséget a tavasztól-télig tartó időszakban. A föld megművelése kiemelkedő az egyén gazdasági lehetőségeinek javításában. Az otthon megtermelt zöldség, gyümölcs is sokat pótol a hiányzó családi kasszába és nagyobb az értéke a saját kézzel előállított javaknak.

140808-28

140808-23

Tapasztaljuk, hogy a szenvedélybetegek számára is sok esetben jelent kikapcsolódást a természeti környezetben való tartózkodás, és igénylik a környezettudatos magatartás elsajátítását. Egyesületünk fontosnak tartja azt, hogy harmóniában éljünk a természeti környezetünkkel. Az egészségtudatos életmód minél szélesebb körben történő megismertetését. Hasonló elképzelések miatt csatlakozunk a TÁMOP-1.4.3-1261-2012-0024 számú projekthez, amelyben hátrányos helyzetű fiatalok „Mezőgazdasági munkás” képzésének gyakorlati helyszínét biztosítjuk a bioföldünkön.

elemiszerbank

Ezeknek a szakmai céloknak az eléréséhez szükséges erőforrásokat pályázatok útján teremtjük elő, melyek túlnyomó részt vetőmag vásárlására csak minimális összegben használhatók fel. Ezért kiemelkedő jelentőségű segítség a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Syngenta Élelmiszerlavina programján kapott vetőmag. A fent említett projektek megvalósításának sikeréhez nagy mértékben hozzájárult az ingyenes vetőmag. Minden résztvevő lelkesen dolgozik, mert tudják, hogy munkájuk nem csak elméleti és gyakorlati tapasztalathoz juttatja őket, hanem a gondos munka elvégzésével a betakarítás után mindenki egyformán részesül a megtermelt zöldségekből az adomány szétosztása során.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tapasztalataink a vetőmagok tekintetében

  • A zöldborsó és burgonya a vártnak megfelelően csírázott és növekedett. Növényvédelem szempontjából a biokertészkedés szigorú szabályainak betartása mellett is megfelelő mennyiségű és minőségű termésre számítunk.
  • A hagymamag kelése elfogadható volt az első szakaszban, ebből betakarítható mennyiség lesz, a másodvetés viszont nagyon rosszul kelt, amiben nagy szerepe volt a kedvezőtlen időjárásnak. Reményeink szerint az őszi betakarítással dughagyma minőségű termést be tudunk takarítani és a jövő évre vagy szétosztásra kerül, mint szaporítóanyag vagy saját továbbhasznosításra meghagyjuk.
  • A kukorica vetőmaggal nem voltunk elégedettek, a másodvetés sem hozott eredményt és a növekedése is elmaradt, betakarítható termésre nem számítunk.

Sajnálatos módon a földterületünk nincs bekerítve és két alkalommal is rendőrségi bejelentést kellett tennünk lopás miatt. Az okozott kár a második alkalommal már jelentősebb volt. A nyomozás jelen pillanatban is tart. A mezőőrökkel és a polgárőrökkel szoros együttműködésben igyekszünk a termést megóvni.

140808-02

 

Kapcsolódó hírek

 

Új Széchenyi TervInfoblokk3_altalanos_egyes

 

 

You may also like...