A Békés Városi KEF elmúlt évi (2015-2016) munkájának bemutatása

Békés Város Képviselő-testülete a 2001. július 5-én megtartott ülésén a 227/2001. (VII. 5.) KT számú határozatával döntött a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásáról.

2009-től a helyi KEF koordinátor szervezet a Mentálhigiénés Egyesület (5630 Békés, Borosgyán u. 1/1.), melynek a békési és a békéscsabai kistérségben a szenvedélybetegek (16 évtől) és családtagjaik részére nyújtott szolgáltatásai: közösségi és nappali ellátás, megelőző-felvilágosító elterelő szolgáltatás, alternatív képzési és foglalkoztatási lehetőségek, ifjúsági munka, önkéntesek foglalkoztatása.

A békési KEF koordináció alapfeladata:

 • A folyamatos koordinációhoz a működtetési feltétel kialakítása.
 • A KEF által lefedett térségre, feladatkörre vonatkozó információgyűjtő és – áramoltató, konzultációs funkció erősítése.
 • Munkaterv szerint két,- háromhavonta K.E.F. ülések (kihelyezett is) megvalósítása.
 • A KEF éves, prioritáson alapuló munkatervének összeállítása.
 • A KEF-fel, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatos szakmai anyagok megjelentetése, közreadása.
 • Szakmai kiadványok beszerzése, K.E.F. Szakkönyvtár működtetése.
 • KEF tagháló bővítése kompetens szervezeti képviselőkkel, a delegáltak lehetőség szerinti stabil működésének segítése.
 • Munkacsoportok szervezése pillérenként.
 • A K.E.F. intézményi delegáltjai körében erőforrás-lista (végzettség, kompetencia) összeállítása, kommunikálása, kiajánlása a hálózati tagszervezetek felé.
 • A K.E.F. delegáltak intézményi levelező listáinak létrehozása és működtetése intézményükön belül.
 • A delegáló intézmények vezetőinek rendszeres tájékoztatása a K.E.F. tevékenységéről, hozzájárulva az elköteleződés javításához.
 • Elsősorban helyi képzések szervezése a K.E.F. delegáltak részére: téma-centrikus, esetmegbeszélő, tanulmányút, szervezetfejlesztés, konferencia.

Rendezvények:

 • A békési KEF 2014. június 4-ei megállapodása alapján a békési Mentálhigiénés Egyesület alacsonyküszöbű szolgáltatást végez Békés város közterületén, tekintettel a veszélyeztetett fiatalok által preferált helyekre. Célzott beszélgetésekkel, pszichoedukációval, ismeretanyag terjesztésével prevenciós munkát végez.
 • 2015. évben is elnyerte a Békési KEF az NCSSZI Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására „A” kategória című pályázatát, mely segítséget ad a KEF konferenciák, kerekasztal beszélgetések, továbbképzések megvalósítására.
 • 2016. év elején 3 fő szakember továbbképzésére is sor kerül a KEF támogatása által.
 • 2015. 06. 24-én Kábítószer-ellenes Világnapi rendezvény Békésen a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordináló szervezetének, a Mentálhigiénés Egyesületnek a szervezésében.
 • Az Egyesület munkatársain kívül több KEF szervezet (Rendőrség, Családsegítő Szolgálat, Iskolák,) munkatársai is kitelepültek. Jelen volt a KEF elnöke Deákné Domonkos Julianna önkormányzati képviselő asszony is. Kollégáink több tucatnyi szórólapot osztottak ki az érdeklődők között. Csoportos beszélgetések során mutattuk be a pozitív szenvedélyeket, mint védőfaktorokat a droghasználattal szemben. A több órás nyüzsgő, interaktív rendezvény zárásakor léggömbök „szélnek eresztésével” szimbolizáltuk a droghasználat és más káros szenvedélyeink elengedését.
 • 2015. 12. 09-én a Békés Városi KEF és a Mentálhigiénés Egyesület rendezésében DROGTÜKÖR címmel „Békési, valamint Békés megyei tapasztalatok és lehetőségek a drogpolitikában” szakmai napot szervezett. A rendezvény keretén belül a Békés Megyei szervezetek résztvevői az előadások által nagyobb rálátást kaphattak a Békés megyei, valamint az országos drogpolitikai tapasztalatokba. Az előadások interaktív beszélgetés formájában zajlottak, az alábbi program lapján:
 • Deáké Domokos Julianna Békés város önkormányzati képviselőjének (az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) előadását: A Békési KEF együttműködése az iskolákkal” címmel
 • Burszki Mónika Drogpolitikai Főreferens előadását: „Drogszínterek” és „Aktuális problémák, megoldási irányok az addiktológiában” címmel
 • Dr. Szemelyácz János intézetvezető főorvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus, az INDIT Közalapítvány szakmai vezetőjének előadását az „Aktuális problémák, megoldási irányok az addiktologiában” címmel
 • Dr. Fleischmann Enikő drogambulancia vezető főorvos, pszichiáter előadását a „Békés Megye szenvedélybeteg ellátórendszere napjainkban.” címmel
 • Telekné Furák Mónika rendőr alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály vezetőjének előadását a „Békés Megyei Rendőr-főkapitányság drog prevenciós munkájának bemutatása” címmel hallhattuk.
 • 2016.02.08-án Farkas Attila pár- és családterapeuta, tréner, konzultáns, a Dr. Farkasinszky Terézia Drogcentrum munkatársa által vezetett kerekasztal beszélgetést. A résztvevő szakemberek interaktív beszélgetés keretében nagyobb rálátást kaphattak az újabb pszichoaktív szerekről (mint pl: a herbál).
 • A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium szervezésében a „Volt droghasználók, a drog ellen” elnevezésű fórum a 7.-8. osztályosok körében került megszervezésre, amelyet összesen 137 diákunk számára biztosítottunk. A megszokottól eltérő programokon a gyermekek, kérdéseket tehettek fel a leszokás szakaszában lévő szenvedélybeteg (drog, alkohol, szerencsejáték) fiatalok számára.
 • A 2015/2016. tanévtől próbálnak kezdeményezésükkel a szülők felé is nyitni. A fórumok létrejöttében és megszervezésében több szakember, pszichológus, ill. intézmény is segíti a közös munkát (Békési Önkéntes Pont, Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Koordináló Szervezet Mentálhigiénés Egyesülete, Nagyszénási Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete, Békési Rendőrkapitányság).

Képek:

 

Kapcsolódó hírek:

You may also like...