Egyesületi bemutatkozás

A Békés Városi székhelyű segítőfoglalkozásúak szakmai szervezete 2000-ben alakult. Klasszikus, szakmai civil szervezetként, alulról jövő lakossági kezdeményezésből jött létre az érdekvédelmi szervezetünk. Az egészségmegőrzés, a lelki egészségvédelem területén dolgozó szakemberek és önkéntes segítők együttműködési szándékából alakult meg egyesületünk; taglétszámunk 2011-ben 25 fő.

A munkaerő-piacról átmenetileg vagy tartósan kiszorult pszichiátriai betegek és pszichiátriai zavarral küzdők, szenvedélybetegek és addiktív problémával küzdők, fogyatékkal élők és hozzátartozóik részére hiányzó egészségfejlesztő szolgáltatások bevezetése, segítőfoglalkozású szakemberek képzése, módszertani segítése érdekében működik, bio-ökoszemléletű, lakókörnyezeti támogató közösségi modell keretében.

Az ügyfeleink ép készségeire és képességére alapozó alternatív életstílus kialakításában, fenntartásában segítünk. 2011-ben 250 fő/év szenvedély és pszichiátriai beteg mentálhigiénés gondozását végezzük és kb. 50 fő hozzátartozóval vagyunk rendszeres szolgáltatói kapcsolatba. Az ügyfeleink 80%-a megváltozott munkaképességű, álláskereső; a munkaképesség-csökkenés oka többek között szerzett mozgásszervi betegség; 12 fő alatti a v.sz. fogyatékkal élők száma (látás, hallás, mozgás,-értelmi sérült). 2011. január 1-től 18 év alatti pszichiátriai illetve addiktív zavarral küzdő fiatalokkal is foglalkozunk.

Az ügyfelek készségeire és képességére alapozó, a káros stressz átdolgozását segítő, ökoszemléletű, alternatív életstílus kialakításában, fenntartásában segítünk. A funkcionális művészet módszereivel, a tradicionális értékek felfedezésében, a mai életmódba történő beépítésében segítünk. A fejlesztő programjaink irányelve a fenntartható fejlődés elősegítése. Settlement típusú modellünk által alternatív közösségi tereket működtetünk.

Egyesületi tag lehet bárki, aki egyetért az egyesület Alapszabályban foglalt céljával (honlap). Az egyesületi tagok egy része nem az egyesületnél dolgozik. Nem kötelező a főállású mtsaknak, az ellátottaknak belépni az egyesületbe. A Közgyűlés a legfőbb döntéshozó testületünk, évente 1-2 alkalommal ülésezik. Az Elnökség dönt a közgyűlési felhatalmazás alapján az egyesület operatív ügyeiben. Felügyeleti szerv a Gyulai Törvényszék, a Békés Megyei Főügyészség, a székhely szerinti Békés Városi Ügyészség.

MŰKÖDÉSI TERÜLET a dél-alföldi régió (szociális módszertani feladat), Békés megye (ifjúsági program, alacsonyküszöbű tevékenység, alternatív munkaerő-piaci program), a Békés Mérték Közösségi Ház (szociális alapszolgáltatások) működtetésével a békéscsabai kistérség települései (Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Szabadkígyós, Újkígyós, Csabacsűd), a Békési Mentálhigiénés Szolgálat (szociális alapszolgáltatások) működtetésével a békési kistérség települései (Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Doboz, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos). Határon túli programjainak helyszínei Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy.

Az Egyesület két telephelyen biztosítja folyamatosan a lakosság felé a szolgáltatásait.

 

Békési Mentálhigiénés Szolgálat

Békés, Borosgyán utca 1/1.

Az ingatlan az egyesület saját tulajdona, saját erőből és bankhitelből vásároltuk az akadálymentes ingatlant, 2008-ban. Felújítása a kliensekkel együtt és pályázatokból, egyesületi tagjaink pénzbeli felajánlásaiból történt.

 

Békés Mérték Közösségi Ház

Békéscsaba, Békési út 40.

Békéscsaba Megyei Jogú Városnál a köz feladatellátás érdekében önkormányzati ingatlanra pályáztunk, így a Békési út 40 sz. alatt megüresedett idősek klubja épületét megkaptuk 2005-ben.

 

A 35 éves, felújításra szoruló ingatlan felújítási munkálatait és akadálymentesítését 2006. elején elkezdtük, önerőből, illetve a Békéscsabai Regionális Képző Központ Ipari Szektorával kötöttünk együttműködési megállapodást, mely szerint a kőművesek, burkolók és a festő-mázoló hallgatók számára gyakorlóterepet biztosítottunk, így sikerült a teljes belső felújítás, a fizikai akadálymentesítést megvalósítani. A beruházás többmilliós saját forrást is igényelt. 2006. január 1. napjától Békéscsaba Megyei Jogú Város ellátási szerződéssel is támogatja közösségi ellátásainkat.

 

Elnökség

  • Elnök: Körömi János
  • Elnökségi tag: Nóránt Zsuzsanna, Varga Éva
  • Szakfeladatot ellátó munkatársak: Bodáné Pető Erzsébet 

Letölthető dokumentum: