Egyesület

Mentálhigiénés

Adó 1% - Mentálhigiénés Egyesület

Egyesületi bemutatkozás

A Békés Városi székhelyű segítőfoglalkozásúak szakmai szervezete 2000-ben alakult. Klasszikus, szakmai civil szervezetként, alulról jövő lakossági kezdeményezésből jött létre az érdekvédelmi szervezetünk. Az egészségmegőrzés, a lelki egészségvédelem területén dolgozó szakemberek és önkéntes segítők együttműködési szándékából alakult meg Egyesületünk.

A társadalmi periférián élő, a munkaerő-piacról átmenetileg vagy tartósan kiszorult pszichiátriai betegek és pszichiátriai zavarral küzdők, szenvedélybetegek és addiktív problémával küzdők és hozzátartozóik részére hiányzó egészségfejlesztő szolgáltatásokat biztosítunk.

Az ügyfeleink ép készségeire és képességére alapozó alternatív életstílus kialakításában, fenntartásában segítünk. A közösségi szolgáltatásaink lakókörnyezeti támogató közösségi modell keretében működnek.

Jelenleg (2023-ban) 183 fő szenvedély és pszichiátriai beteg mentálhigiénés gondozását végezzük és kb. 116 fő hozzátartozóval vagyunk rendszeres szolgáltatói kapcsolatban.

Az ügyfelek készségeire és képességére alapozó, a káros stressz átdolgozását segítő, ökoszemléletű, alternatív életstílus kialakításában, fenntartásában segítünk. A funkcionális művészet módszereivel, a tradicionális értékek, közösségi létélmény felfedezését, a mai életmódba történő beépítését támogatjuk. A fejlesztő programjaink irányelve a fenntartható fejlődés elősegítése. Settlement típusú modellünk által alternatív közösségi tereket működtetünk.

Jelenleg (2023-ban) 9 szakmai munkatárssal biztosítjuk a minőségi szakmai munkát.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel 2018 márciusától minden nap „élelmiszert mentünk” békéscsabai áruházláncokból (TESCO, LIDL, PENNY, KFC).

A Mentálhigiénés Egyesület ezt a tevékenységét önerőből finanszírozza, hogy a rászoruló ügyfeleket minél több eszközzel segítse, támogassa.

A Mentálhigiénés Egyesülettel 2022-ben 14878 kg élelmiszert mentettünk a LIDL Áruházból!
2022-ben összesen 2637 alkalommal részesültek a rászoruló családok adományban!

Egyesületi tag lehet bárki, aki egyetért az Egyesület Alapszabályban foglalt céljával. Az egyesületi tagok egy része nem az egyesületnél dolgozik. Nem kötelező a főállású munkatársaknak, az ellátottaknak belépni az egyesületbe. A Közgyűlés a legfőbb döntéshozó testületünk, évente 1 alkalommal ülésezik. Az Elnökség dönt a közgyűlési felhatalmazás alapján az egyesület operatív ügyeiben. Felügyeleti szerv a Gyulai Törvényszék, a Békés Megyei Főügyészség, a székhely szerinti Békés Városi Ügyészség.

MŰKÖDÉSI TERÜLET

A Békés Mérték Közösségi Ház (szociális alapszolgáltatások) működtetésével a békéscsabai kistérség települései (Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Szabadkígyós, Újkígyós, Csabacsűd), a Békési Mentálhigiénés Szolgálat (szociális alapszolgáltatások) működtetésével a békési kistérség települései (Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Doboz, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos). Az Egyesület két telephelyen biztosítja folyamatosan a lakosság felé a szolgáltatásait.

Békési Mentálhigiénés Szolgálat

Békés, Borosgyán utca 1/1.

Az ingatlan az egyesület saját tulajdona, 2008-ban saját erőből és bankhitelből vásároltuk az akadálymentes ingatlant. Felújítása a kliensekkel együtt és pályázatokból, egyesületi tagjaink pénzbeli felajánlásaiból történt.

Szolgáltatásaink:

  • közösségi ellátás szenvedélybetegek részére
  • nappali ellátás szenvedélybetegek részére
  • nappali ellátás pszichiátriai betegek részére

Békés Mérték Közösségi Ház

Békéscsaba, Békési út 40.

Békéscsaba Megyei Jogú Városnál a köz feladatellátás érdekében 2005-ben az önkormányzati épületet megkaptuk. A 40 éves épület felújítása önerőből és önkormányzati segítséggel valósult meg. 2006. január 1. napjától Békéscsaba Megyei Jogú Város ellátási szerződéssel is támogatja közösségi ellátásainkat.

Szolgáltatásaink:

  • közösségi ellátás szenvedélybetegek részére
  • közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére