Egyesület

Mentálhigiénés

Önkéntesség

A Mentálhigiénés Egyesület fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, ennek érdekében önkéntesek képzésben, önkéntes munka koordinálásában, segítésében is aktívan részt vesz.

Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ)

Egyesületünk számos békési és békéscsabai középiskolával kötött „50 órás” Iskolai Közösségi Szolgálat helyszínét szolgáló megállapodást. Egyesületünk mentort biztosít a részükre, aki facilitálja a fiatalokat, segíti a programok, tevékenységek szervezését.
Éves szinten 25 fiatal teljesíti Intézményünkben az Iskolai Közösségi Szolgálatot!

Foglalkoztatás Helyettesítő Támogatás (FHT)

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 22 800 Ft/hó.
Intézményünk fogadó szervezetként együttműködik a hivatallal, ennek okán a 30 napos tevékenységet Intézményünkben is teljesíthetik.

  • Békés: +36 66 643991
  • Békéscsaba: +36 66 631254

Felnőtt Önkéntesség

Egyesületünk szívesen fogad önkénteseket, hiszen fontos számunka a közösségi szemlélet, a nyitottság, a segítés, támogatás ösztönzése.
Az önkéntesek különböző programjainkban vehetnek részt, mint segítők, valamint lehetőségük van programokat szervezni az ügyfeleink részére! Munkájukat minden esetben szakmai munkatárs segíti!